Specjalista ds. remontów

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Miejsce pracy: Poznań
Oferowane wynagrodzenie brutto: 2300
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Zakres zadań na stanowisku:

Udział w planowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu bieżących remontów gmachu CK ZAMEK. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego. Nadzór nad stanem technicznym budynku – organizowanie serwisów i ich kontrola. Udział w przygotowywaniu przetargów budowlanych w oparciu o PZP.

 

Wymagania obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o kierunku budowlanym, lub studenci ostatniego roku studiów inżynierskich.

Znajomość branży budowlanej.

Umiejętność obsługi komputera.

Umiejętność czytania rysunków technicznych i kosztorysów.

Dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, PZP, KPA, norm i przepisów BHP.

Umiejętność pracy w zespole.

Wysoki poziom kultury osobistej.

Dobra organizacja czasu pracy.

Odpowiedzialność i samodzielność podczas wykonywania powierzonych zadań.

Niezbędne dokumenty:

CV z dopisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia  29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 922 ze)”.Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 Dokumenty należy złożyć do 25.02.2018 r. (decyduje data wpływu do CK ZAMEK) z dopiskiem
„Nabór – AG”,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Centrum Kultury ZAMEK (pokój 134)
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

bądź na adres e-mail działu kadrl wpisując w tytule wiadomości „Nabór – AG”.

INNE INFORMACJE:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do CK ZAMEK) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. W ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną one zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu Admistracyjno-Technicznego od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00.