Płatny staż 1459,28 zł netto/miesiąc z perspektywą zatrudnienia!

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze
Rodzaj pracy: Inna
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Płatny staż 1459,28 zł netto/miesiąc z perspektywą zatrudnienia! Zapraszamy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej osób młodych
„Od szkolenia do zatrudnienia”

Czego możesz oczekiwać?
• indywidualnego doradztwa zawodowego
• indywidualnego pośrednictwa pracy
• szkoleń zawodowych, zakończonych uzyskaniem certyfikatu –
   ze stypendium szkoleniowym 997,40zł netto,
3 – miesięcznego płatnego stażu 1459,28zł netto x 3 miesiące
• szansę na pracę w miejscu zgodnym z predyspozycjami kandydata

Ponadto oferujemy udział w szkoleniach:

Opiekun osoby starszej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Monter ociepleń budynków
Monter urządzeń energetyki odnawialnej

Czego oczekujemy od Ciebie?
• posiadania statusu osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej,
  poszukującej pracy
• nie uczestniczenia w kształceniu lub szkoleniu w formie stacjonarnej
   (akceptujemy zaoczną formę nauki)
• zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego
• wieku do 29 lat

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów. Zgłoś już dziś!
Liczba miejsc ograniczona!