Doradca Ubezpieczeniowy

Branża: Ubezpieczenia
Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Poznań
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

GSU ubezpieczenia to jedna z największych firm pośrednictwa ubezpieczeniowego na polskim rynku.

 

Doradca Ubezpieczeniowy

Szukamy osób do aktywnej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz do obsługi klienta.

Cele:

– sprzedaż ubezpieczeń grupowych i produktów majątkowych,

– obsługa klienta.

Wymagania:

 – doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń grupowych i produktów majątkowych,

– prawo jazdy kat. B,

– umiejętność pracy w zespole,

– zaangażowanie i samodzielność,

– motywacja do zdobywania wiedzy.

Oferta:

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

– atrakcyjne świadczenia pozapłacowe,

– program wdrożeniowy + pakiet zróżnicowanych szkoleń,

– wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy,

– dobrą atmosferę w zespole.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Jana Pawła II 2 .

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w niniejszym procesie rekrutacji mogą być przetwarzane:

1. w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO)

2. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, jeżeli zgoda na przetwarzanie w kolejnych procesach rekrutacyjnych została wyrażona (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO)

3. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności – usługi IT. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres: 1. do zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego;

2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, ale nie dłużej niż 1 rok od momentu zebrania danych;

3. w przypadku konieczności przetwarzania danych celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) przenoszenia danych;

e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień przysługujących względem Administratora, prosimy o kontakt ze Spółką na adres wskazany w punkcie 1 lub

VII. Dobrowolność/obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.